Aankoopbegeleiding- en onderhandeling

Gebaseerd op onze ervaring en inzicht in de totstandkoming van de prijs van een woningen, zijn wij vaak in staat om die informatie te vertalen in een verantwoorde en scherpe aankoop voor de koper.

Wij hebben daarom altijd een gezamenlijk belang met de koper(s), namelijk een zo sluitend mogelijke financiering en dat de aankoopkosten lager zijn dan via een externe makelaar.

Wij zijn ook zeer vertrouwd met de financieringsmogelijkheden van bijvoorbeeld bijzondere situaties, zoals een appartement op basis van een coöperatieve lidmaatschap, erfpachtcondities, koop-goedkoop regelingen, koopsubsidies e.d. Onze kennis werkt in uw voordeel om daarmee beslagen ten ijs te komen.

De bouwkundige experts waarmee wij samenwerken, worden nogal eens geraadpleegd en ingezet om zekerheid te hebben over de technische conditie, de eventuele directe onderhoudskosten en de kosten op langere termijn.

Ons doel is om een zo scherp mogelijke prijs met de verkopende partij overeen te komen en indien mogelijk al een akkoord voor een hypotheekofferte achter de hand te hebben voorafgaand aan de onderhandelingen.